Menu Zamknij

Aktualności

Otwarcie nowej hali produkcyjnej – Centrum Obróbki Blach

Firma Idealny Dach Janecki Sp.j. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu: „Uruchomienie produkcyjno – usługowego Centrum Obróbki Blach Cienkich wykorzystującego innowacyjne maszyny i technologie obróbki” w ramach:
Osi Priorytetowej 1 – „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”
Działanie 1.5 – „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”
Poddziałanie 1.5.2. „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa i wzmocnienie jego konkurencyjności.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

 

Dodaj komentarz