Menu Zamknij

Rynny półokrągłe

Rynny półokrągłe

Systemy rynien półokrągłych stanowią doskonałe rozwiązanie w przypadku budynków o tradycyjnej architekturze.

Szeroki wybór elementów łączących sprawia, że końcowy wygląd zawsze będzie harmonijny. Rynny półokrągłe Nicoll klasyczne rozwiązanie przeznaczone do każdego rodzaju dachu. Systemy rynien półokrągłych 16 stanowią doskonały kompromis w przypadku dachów o niewielkiej powierzchni. Rynny Nicoll są bardzo łatwe w montażu.

Zalety systemów – rynny półokrągłe:

 • Doskonałe dopasowanie do tradycyjnej architektury.
 • Wysoka wydajność hydrauliczna.
 • Najwyższa trwałość.
 • Szeroka gama kolorów.
 • Duży wybór haków do rynien półokrągłych klejonych i uszczelkowych.
 • Rynny 33 posiadają zdolność samooczyszczania.
 • Możliwość stosowania do różnych pokryć dachowych (o małej lub dużej grubości), w tym także ze szkłem i tworzywami sztucznym.
 • Rynny 16 posiadają element końcowy pełniący 4 funkcje, dzięki symetrycznemu denku rury i odpływu.

Charakterystyka systemu 16:

 • Zakres stosowania: Altany ogrodowe, werandy
 • Profil rynny: Półokrągły z ewolutą 16
 • Montaż: uszczelkowy
 • Materiał: Polichlorek winylu
 • Przekrój: 24,8 cm²
 • Kolory: biały, szary, beżowy, brązowy

Charakterystyka systemu 25:

 • Zakres stosowania: Domy, domki jednorodzinne
 • Profil rynny: Półokrągły z ewolutą 25
 • Montaż: klejony lub uszczelkowy
 • Materiał: Polichlorek winylu
 • Przekrój: 66,4 cm²
 • Kolory: szary, biały, beżowy, brązowy, czerwony, grafitowy, czarny

Charakterystyka systemu 33:

 • Zakres stosowania: Domy, budynki mieszkaniowe, budynki przemysłowe i rolnicze
 • Profil rynny: Półokrągły z ewolutą 33
 • Montaż: klejony lub uszczelkowy
 • Materiał: Polichlorek winylu
 • Przekrój: 143 cm²
 • Kolory: biały, beżowy, brązowy, czerwony

Elementy Systemu:

1. Rynna, długość 2 i 4m.
2. Odpływ dylatacyjny centralny, 80, 100 i 125mm
3. Odpływ dylatacyjny klejony, 80, 100 i 125mm
4. Złączka kątowa wewn. lub zewn 90
5. Złączka kątowa 135
6. Złączka dylatacyjna
7. Złączka
8. Denko odpływu uniwersalne
9. Denko rynny uniwersalne
10. Odpływ środkowy łączony na uszczelkę, 80, 100 i 125mm
11. Złączka kątowa wewn 90
12. Złączka kątowa zewn. 90
13. Złączka łączona na uszczelkę
14. Denko odpływu łączone na uszczelkę
15. Denko rynny łączone na uszczelkę
16. Hak półokrągły plastikowy
17. Hak półokrągły plastikowy
18. Hak do dachówek z zamocowanym zaczepem
19. Rura spustowa, długość 2 i 4m.
20. Trójnik zewn. wewn. 67 stopni 30
21. Kolano 15 zewn. wewn.
22. Kolano 30 zewn. wewn.
23. Złączka podwójna wewn 80 i 100mm
24. Prostka zewn. wewn 80 i 100mm
25. Kolektor
26. Dolny odcinek rury spustowej, prosty – 1 m
27. Dolny odcinek rury spustowej z kolanem – 1 m
28. Obejma kołnierzowa 80 i 100mm
36. Pas nadrynnowy

Montaż systemu rynnowego – rynny półokrągłe 25 i 33

Zakładanie profilu rynnowego  – różne sposoby mocowania
 • Mocowanie do deski czołowej (Rys 1) – Mocować haki rynnowe do deski rozmieszczając je w regularnych odstępach, nie rzadziej niż co 0,50 m.
 • Mocowanie do krokwi (Rys 2) – Mocować haki na zaczepie płaskim lub skręconym, aby umożliwić ich przytwierdzenie do górnej lub bocznej powierzchni krokwi. Należy rozmieścić je w regularnych odstępach, nie rzadziej niż co 0,50 m.
 • Mocowanie do gzymsu (Rys 3) – Po zamocowaniu sznurka, który umożliwi montaż w linii prostej, wywiercić w gzymsie 2 otwory dla zamocowania akcesoriów metalowych. Galwanizowane elementy metalowe mogą być stosowane zamiast haków.
 • Mocowanie do dachówek (Rys 4) – Zamocować haki do zaczepu galwanizowanego na szczycie fali – umożliwia to prawidłowy odpływ wody. Należy rozmieścić je w regularnych odstępach, nie rzadziej niż co 0,50 m.

Umiejscowienie odpływu

 • Umiejscowienie odpływu dylatacyjnego klejonego lub uszczelkowego (Rys 5) – Określić umiejscowienie odpływów w stosunku do pionu studzienek burzowych. Następnie zamocować odpływ dylatacyjny bezpośrednio do listwy gzymsu w celu wykonania punktu stałego niezbędnego do właściwego przemieszczania rynny.
 • Wpasowanie dna odpływu klejonego lub uszczelkowego (Rys 6) – Rozprowadzić równomiernie klej w głębi wyżłobień denka rynny. Denko nasunąć bezzwłocznie ruchem prostoliniowym. Przed przystąpieniem do dalszych prac montażowych odczekać kilka minut. Denko uszczelkowe może zostać nałożone (ruchem od tyłu do przodu) do odpływu.

Umiejscowienie haków rynnowych (Rys 7)

 • Po określeniu umiejscowienia odpływu założyć haki końcowe. Pierwszy i ostatni hak zamontować w odległości nie większej, niż 50 mm od złączek lub odpływów, aby zapewnić swobodną dylatację.
 • Odpływ przyklejany powinien zostać następnie założony z profilem rynny.
 • Dla tego rodzaju rynien należy zapewnić montaż poziomy lub z nieznacznym nachyleniem.
 • Rozciągnąć sznurek pomiędzy hakami krańcowymi, w celu uzyskania położenia w linii prostej. Haki mocować wkrętami (2 szt. na hak) lub za pomocą płytki Belriv rozmieszczając je w regularnych odstępach, maksymalnie co 0,50 m.

Umiejscowienie rynny

 • Przycinanie profilu (Rys 8) – Przyciąć profil używając wzornika do przycinania i piły płatnicy. Usunąć zadziory papierem ściernym o drobnym uziarnieniu.
 • Zakładanie rynny (Rys 9) – Po zamontowaniu rynny za tylną część profilu, następnie mocujemy w przedniej części haka.
 • Dopasowanie profilu do odpływu dylatacyjnego (Rys 10) – Włożyć profil rynnowy do odpływu dylatacyjnego, wyrównując jego końcówkę z oznakowaniem odpowiadającym temperaturze otoczenia w chwili montażu.
 • Mocowanie denka rynny klejonej lub uszczelkowej (Rys 11) – Rozprowadzić równomiernie klej wewnątrz profilu rynny. Klej powinien pokryć gładką powierzchnię wewnętrzną. Denko nasunąć bezzwłocznie, ruchem prostoliniowym. Denko z uszczelką nałożyć (ruchem od tyłu do przodu) na profil rynny.

Umiejscowienie elementów kątowych i złączek klejonych (Rys 12)

 • Rozprowadzić równomiernie klej w głębi wyżłobień denka elementu.
 • Klej powinien pokryć gładką powierzchnię wewnętrzną.
 • Nasunąć element bezzwłocznie ruchem prostoliniowym.
 • Przed przystąpieniem do dalszych prac montażowych odczekać kilka minut.
 • Sprawdzić wzrokowo, czy element kątowy został mocno przyklejony do profilu.

Umiejscowienie elementu kątowego i złączki uszczelkowej (Rys 13)

 • Zamocować złączkę i włożyć rynnę do wewnątrz, rozpoczynając od części tylnej.
 • Zakończenia elementów rynny powinny bardzo dokładnie odpowiadać oznakowaniom wygrawerowanym na dnie złączek.
 • Łączony na uszczelkę element kątowy rynny powinien być zamocowany na dwóch hakach minimum 5 cm od złączki.

Umiejscowienie złączki dylatacyjnej 25 (Rys 14)

 • Rozprowadzić równomiernie klej w głębi wyżłobień po jednej stronie złączki. Klej powinien pokryć gładką powierzchnię wewnętrzną. Nasunąć element bezzwłocznie ruchem prostoliniowym.
 • Założenie złączki dylatacyjnej 25 jest zalecane, jeżeli długość pomiędzy 2 elementami kątowymi przekracza 2 m.
 • Należy umieścić złączkę dylatacyjną 25 w taki sposób, aby odpowiadała oznakowaniu dotyczącemu temperatury otoczenia w chwili montażu.

Montaż rury spustowej

Przygotowanie elementu łączącego odpływ z rurą spustową (Rys 15)

 • Przygotować element łączący odpływ z rurą spustową stosując 2 kolanka i odpowiedni odcinek rury spustowej pomiędzy nimi.
 • Dla zapewnienia łatwego demontażu, nie przyklejać pierwszego kolana do odpływu. Należy jednak koniecznie przykleić końcówkę drugiego kolana do rury spustowej.

Montaż obejm rury spustowej (Rys 16)

 • Zaznaczyć położenie pierwszej obejmy rury spustowej.
 • Wskazane jest użycie pionu murarskiego i ekierki w celu ustawienia rury pionowo przy murze.
 • Najpierw wykonać montaż rur spustowych „na sucho”, aby ustalić położenie obejm. Dla uniknięcia przesuwania się elementów spustowych, umieścić obejmę pod każdym miejscem łączenia się rur.
 • Zamocować obejmy do ściany za pomocą kotwy lub kołków mocujących.
 • Dla właściwego zamocowania rury, obejmy należy rozmieszczać co około 2 m.
 • Montaż obejmy jest wykonywany poprzez zwykłe zatrzaśnięcie klipsa. Demontaż jest wykonywany poprzez podważenie klipsa śrubokrętem.
 • Złączka rury umożliwia połączenie 2 rur spustowych. Należy koniecznie przykleić element zewnętrzny i pozostawić dylatację w elemencie wewnętrznym, na wysokości oznakowania referencyjnego.

Zakładanie rur spustowych (Rys 17)

 • Przyciąć rurę spustową, używając piły płatnicy i wzornika Ovation. Usunąć zadziory drobnoziarnistym papierem ściernym.
 • Ustawić pion, po czym zamknąć obejmy.
 • W przypadku dachów dwuspadowych należy wykorzystać kolano zmieniające kierunek rury lub trójnik.

Zakładanie dolnego odcinka rury spustowej (Rys 18)

 • Wcisnąć dolny odcinek do rury spustowej i umieścić końcówkę rury na wysokości oznakowania wyrytego na łączeniu.
 • Nie należy zapomnieć o umieszczeniu obejmy rury spustowej pod łącznikiem dolnego odcinka.

Zakładanie połączenia rury spustowej do studzienki kanalizacji burzowej lub do osadnika

 • Połączyć dolny odcinek z jednej strony z półokrągłą rurą spustową, umieszczając końcówkę na wysokości oznakowania odpowiadającego temperaturze w chwili montażu, a z drugiej – z rurą okrągłą lub studzienką kanalizacji burzowej. W przypadku rur spustowych TD95, połączenie ze studzienką kanalizacji burzowej powinno zostać wykonane za pomocą odpowiedniej redukcji.

  Pytanie do eksperta

  Nasi eksperci bezpłatnie wycenią Twoje zapytanie oraz odpowiedzą na wszelkie pytania techniczne. Zapraszamy!
  Nie czekaj, zapytaj już teraz!

  Załącz projekt (png,pdf,jpg) max 1MB