Menu Zamknij

Rynny Vodalis

Rynny Vodalis

System rynien Vodalis to dbałość o szczegóły estetyczne, praktyczne i technologiczne, które robią dużą różnicę.

Doskonały kompromis pomiędzy profilami półokrągłymi 25 i 33, do zastosowania zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w domach jednorodzinnych. Odpowiednie wymiary otworów i zakrzywione kształty rur spustowych rynien Vodalis zapewniają najwyższą wydajność hydrauliczną.

Zalety systemu rynnowego Vodalis:

 • Odporność na działanie ekstremalnych temperatur (od -40 do +60 stopni C).
 • Doskonała odporność kolorów na działanie promieni ultrafioletowych.
 • Odporność na działanie mrozu, śniegu i gradu (test C.S.T.B.).
 • Wytrzymałość haków na obciążenie wynoszące 100 kg.
 • Wysoka wydajność hydrauliczna, dzięki zastosowaniu otworów wylotowych o średnicy 140 mm oraz rur spustowych 80 lub 100mm.
 • Opracowany na nowo tradycyjny projekt, rozwiązanie nagrodzone przez francuski instytut wzornictwa.
 • Elementy zabezpieczające przed zabrudzeniem (system opatentowany).
 • Materiał w 100% przeznaczony do recyklingu.
 • 10-letnia gwarancja.

Charakterystyka:

 • Zakres stosowania: Domy, domki jednorodzinne, małe domy wielorodzinne, budownictwo mieszkaniowe
 • Profil rynny: Półokrągły z ewolutą 29
 • Montaż: klejony lub uszczelkowy
 • Materiał: Polichlorek winylu
 • Przekrój: 90 cm²
 • Kolory: biały, piaskowy, brązowy, czerwony, grafitowy

Elementy Systemu:

1. Rynna, długość: 2, 4m.
2. Odpływ dylatacyjny śr. 80 i 100
3. Złączka
4. Złączka dylatacyjna
5. Złączka kątowa wewn. 90
6. Złączka kątowa zewn. 90
7. Złączka kątowa wewn. 135
8. Złączka kątowa zewn. 135
9. Końcówka rynny lewa
10. Końcówka rynny prawa
11. Złączka
12. Złączka kątowa wewn. 90
13. Złączka kątowa zewn. 90
14. Złączka kątowa wewn. 135
15. Złączka kątowa zewn. 135
16. Końcówka rynny lewa
17. Końcówka rynny prawa
18. Hak czołowy
19. Hak niewidoczny
20. Rura spustowa, długość: 2 i 4m, 80 i 100mm
21. Kolano 45, średnica: 80 i 100mm
22. Kolano 67 stopni 30, 80 i 100mm
23. Kolano 87 stopni 30, 80 i 100mm
24. Trójnik 67 stopni 30, 100 i 100mm
25. Kolano, 80 i 100mm
26. Kolektor-trójnik, 80 i 100mm
27. Skrzynka wodna, 80 i 100mm
28. Kratki zatrzymujące liście 80 mm
29. Dolny odcinek rury spustowej (prosty i zakrzywiony), długość 1m, 80 i 100mm
30. Obejma PCV, 80 i 100mm mocowana klipsem
31. Zakończenie rury 80 i 100 mm

Montaż systemu rynnowego Vodalis

Zakładanie profilu rynnowego – różne sposoby mocowania

 • Mocowanie do deski czołowej (Rys 1) – Mocować haki rynnowe do deski rozmieszczając je w regularnych odstępach, nie rzadziej niż co 0,50 m.
 • Mocowanie do krokwi (Rys 2) – Mocować haki na zaczepie płaskim lub skręconym, aby umożliwić ich przytwierdzenie do górnej lub bocznej powierzchni krokwi, rozmieszczając je w regularnych odstępach, nie rzadziej niż co 0,50 m.
 • Mocowanie haka (Rys 3) – Wybrać poziom zamocowania w zależności od architektury budynku. Następnie zamocować hak za pomocą pierwszej śruby, a następnie ustawić dokładnie jego pozycję wykorzystując wydłużony otwór.

Umiejscowienie odpływu

 • Umiejscowienie odpływu dylatacyjnego – Określić umiejscowienie odpływów w stosunku do pionu studzienek burzowych. Następnie zamocować odpływ dylatacyjny (Rys 5) bezpośrednio do listwy gzymsu (drewnianej lub z PCV) w celu wykonania punktu stałego niezbędnego do właściwego przemieszczania rynny.
 • Wpasowanie profilu do odpływu dylatacyjnego (Rys 6) – Wprowadzić profil rynny do odpływu dylatacyjnego, ustawiając w jednej linii koniec i miejsce odpowiadające temperaturze otoczenia w dniu montażu.

Umiejscowienie haków rynnowych

 • Po określeniu umiejscowienia odpływu założyć haki końcowe (Rys 7). Pierwszy i ostatni hak zamontować w odległości nie większej, niż 5 cm od złączek lub odpływów, aby zapewnić swobodną dylatację.
 • Dla tego rodzaju rynien, należy zapewnić montaż poziomy lub z nieznacznym nachyleniem.
 • Rozciągnąć sznurek pomiędzy hakami krańcowymi (Rys 8), w celu uzyskania położenia w linii prostej. Haki mocować wkrętami (2 szt. na hak), rozmieszczając je w regularnych odstępach, maksymalnie co 0,60 cm.

Umiejscowienie rynny

 • Przycinanie profilu (Rys 9) – Przyciąć profil używając wzornika do przycinania i piły płatnicy. Usunąć zadziory papierem ściernym o drobnym uziarnieniu.
 • Zakładanie rynny na haku czołowym (Rys 10) – Po założeniu rynny w tylnej części haka czołowego, należy zamocować ją za pomocą klipsów w przedniej części haka.
 • Zakładanie rynny na haku niewidocznym (Rys 11) – Po założeniu rynny w przedniej części haków, należy ją przechylić i zamocować profil za pomocą klipsów w tylnej części haka.

Umiejscowienie dna, złączek i elementów kątowych (Rys 12)

System klejony:

 • Rozprowadzić równomiernie klej w głębi wyżłobień denka rynny, złączki lub elementu kątowego.
 • Klej powinien pokryć gładką powierzchnię wewnętrzną.
 • Nasunąć element bezzwłocznie ruchem prostoliniowym. Przed przystąpieniem do dalszych prac montażowych odczekać kilka minut.

System łączony na uszczelkę:

 • Dna rynien, złączki i elementy kątowe są łączone klipsami od tyłu w kierunku przednim w profilu rynnowym.

Umiejscowienie złączki dylatacyjnej:

Część klejona (Rys 13):

 • Rozprowadzić równomiernie klej w głębi wyżłobień po jednej stronie złączki. Klej powinien pokryć gładką powierzchnię wewnętrzną. Nasunąć element bezzwłocznie ruchem prostoliniowym.

Część łączona na uszczelkę (Rys 14):

 • Włożyć profil rynnowy do złączki dylatacyjnej, umieszczając część ruchomą na znaku temperatury otoczenia.
  Dzięki swobodnej dylatacji profilu rynna dostosowuje się do ruchów spowodowanych zmianami temperatury.
  Założenie złączki dylatacyjnej jest zalecane, jeżeli długość pomiędzy 2 elementami kątowymi przekracza 2 m.

Montaż rury spustowej

Przygotowanie łuku łączącego (Rys 15)

 • Przygotować łuk początkowy, łącząc 2 kolana w przypadku rur o długości wynoszącej minimalnie 42 mm dla średnicy 80 oraz 46 mm dla średnicy 100.
 • Dla zapewnienia łatwego demontażu nie przyklejać pierwszego kolana do odpływu.
 • Należy jednak koniecznie przykleić końcówkę kolana do rury spustowej.

Montaż obejm rury spustowej (Rys 16)

 • Zaznaczyć położenie pierwszej obejmy rury spustowej.
 • Powinna się ona znajdować pod łukiem łączącym.
 • Wskazane jest użycie pionu murarskiego i ekierki w celu ustawienia rury pionowo przy murze.
 • Najpierw wykonać montaż rur spustowych „na sucho”, aby ustalić położenie obejm. Aby uniknąć przesuwania się elementów spustowych, umieścić obejmę pod każdym miejscem łączenia się rur.
 • Zamocować obejmy do ściany za pomocą kotwi lub kołków mocujących.
 • Dla właściwego kierowania rury, obejmy należy rozmieszczać co około 2 m.
 • Montaż rury jest wykonywany poprzez zwykłe zatrzaśnięcie klipsa. Demontaż jest wykonywany poprzez podważenie klipsa śrubokrętem.

Kratka zatrzymująca liście (Rys 17)

 1. Włożyć złączkę podwójną skierowaną krawędzią w dół do elementu dolnego.
 2. W części górnej wcisnąć korpus kratki do oporu, nieznacznie odchylając istniejącą rurę spustową od osi.
 3. Nałożyć całość na rurę.
 4. Włożyć kratkę do wnętrza elementu i przekręcić dolną część kratki zatrzymującej liście.

Zakładanie rur spustowych (Rys 18)

 1. Otworzyć obejmy rury spustowej, założyć całość rury i zamknąć obejmy poprzez proste zatrzaśnięcie klipsów. Złączki umożliwiają połączenie 2 elementów rury spustowej. Konieczne jest przyklejenie końcówki wewnętrznej i pozostawienie swobodnej dylatacji w drugiej końcówce, umieszczając ją na wysokości oznakowania.
 2. W przypadku dachów dwuspadowych, należy wykorzystać kolano zmieniające kierunek rury lub trójnik.

Zakładanie dolnego odcinka rury spustowej

 • Wcisnąć dolny odcinek do rury spustowej i umieścić końcówkę rury na wysokości oznakowania wyrytego na łączeniu.
 • Nie należy zapomnieć o umieszczeniu obejmy rury spustowej pod łącznikiem dolnego odcinka.

Zakładanie zakończenia rynny

 • Wcisnąć zakończenie rynny do rury spustowej.
 • Zamocować zakończenie rynny za pomocą śrub i złączki, w sposób zapewniający amortyzację uderzeń.

  Pytanie do eksperta

  Nasi eksperci bezpłatnie wycenią Twoje zapytanie oraz odpowiedzą na wszelkie pytania techniczne. Zapraszamy!
  Nie czekaj, zapytaj już teraz!

  Załącz projekt (png,pdf,jpg) max 1MB