Kable grzejne do rynien

Ochrona przed mrozem

System ochrony przed mrozem chroni nawet w najbardziej surową zimę rury, zawory, siłowniki i inne elementy podatne na uszkodzenia w wyniku oddziaływania niskiej temperatury. Straty poniesione z powodu uszkodzonych rur i zaworów przewyższają nakłady poniesione na instalację grzewczą.

Systemy grzejne stosuje się do ochrony rur przed zamarzaniem:

 • instalacji wodociągowych
 • rur kanalizacyjnych
 • instalacji tryskaczowych
 • instalacji hydrantowych
 • rur odprowadzających skropliny w instalacjach klimatyzacji i wentylacji

 


Ogrzewane mogą być wszystkie rodzaje rur, zarówno metalowe (stalowe, miedziane, żeliwne), jak również z tworzyw sztucznych.

Do ogrzewania rur i rurociągów stosuje się:

 • Stałooporowe przewody grzejne ELEKTRA VCD10 i ELEKTRA FreezeTec® o stałej mocy grzejnej na 1m przewodu
 • Samoregulujące przewody grzejne ELEKTRA SelfTec® o mocy grzejnej przewodu dostosowującej się do temperatury otoczenia

Ochrona przed śniegiem i lodem

Ochrona dachów, rynien i rur spustowych. System ochrony przed śniegiem i lodem zapobiega:

 • gromadzeniu się śniegu i lodu na dachach
 • zamarzaniu wody w rynnach i rurach spustowych i uszkodzeniom tych instalacji
 • powstawaniu zacieków na elewacjach budynków
 • powstawaniu sopli

Do ochrony dachów i jego elementów należy stosować przewody grzejne posiadające powłokę odporną na działanie promieni UV:

 • przewody grzejne ELEKTRA VCDR (20W/m)
 • przewody grzejne ELEKTRA TuffTec (30W/m)
 • samoregulujące przewody grzejne ELEKTRA SelfTec® oraz SelfTec®PRO20

 


Ochrona podjazdów, ciągów komunikacyjnych, parkingów i schodów.

Przy ogrzewaniu powierzchni zewnętrznych należy określić wartość mocy grzejnej na metr kw. Zalecana moc grzejna zależy od lokalnych warunków klimatycznych, tzn. od minimalnej temperatury zewnętrznej, intensywności opadów śniegu i siły oddziaływania wiatru.
Do ogrzewania powierzchni zewnętrznych można stosować:

 • przewody grzejne dwustronnie zasilane ELEKTRA VC20 (o mocy 20 W/m)
 • przewody grzejne jednostronnie zasilane ELEKTRA VCD25 (o mocy 25 W/m)
 • przewody grzejne jednostronnie zasilane ELEKTRA TuffTec (o mocy 30 W/m)
 • maty grzejne ELEKTRA SnowTec® wykonane z przewodu grzejnego ELEKTRA VCD – moc maty 300 W/m2
 • maty grzejne ELEKTRA SnowTec®Tuff wykonane z przewodu grzejnego ELEKTRA TuffTec – moc maty 400 W/m2

Obejrzyj film   z programu „Maja w Ogrodzie”, przedstawiający system ochrony przed śniegiem i lodem firmy Elektra. Na podjeździe do garażu zastosowane zostały maty grzejne Elektra SnowTec. Rynny i rury spustowe chronione są przewodami grzejnymi Elektra VCDR oraz SelfTec.

Udostępnij ten wpis