Usuwania mchu Bio Wash

farby i impregnaty Iso Paint

BioWash Cleaner to płyn o działaniu grzybo i glonobójczym.

Stosowany do przygotowania powierzchni w celu konserwacji i ochrony materiałów budowlanych innych niż drewno, np. pokryć dachowych, ścian z cegły, elewacji, w tym systemów ociepleń, tynków, betonu, powierzchni z kamienia, kostki brukowej itp. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

ZALETY:

BioWash Cleaner posiada szerokie spektrum skuteczności przeciw bakteriom, grzybom oraz drożdżom, które mogą powodować korozję mikrobiologiczną układów wodnych. Działa skutecznie m.in. na następujące mikroorganizmy:

  • Bakterie: Aeromonas hydrophila, Alcaligenes faecalis, Cellulomonas flavigena, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas stutzeri, Serratia liquefaciens.
  • Grzyby: Alternaria alternata, Aspergilllus niger, Aspergilllus versicolor, Aureobasidium pullulans, Cladosporium cladosporoides, Penicillium funiculosum, Phoma violacea, Ulocladium atrum.
  • Drożdże: Candida albicans, Rhodotorula rubra, Saccharomyces cerevisiae.
  • Algi: Chlorella emersonii, Gloeocapsa sp., Nostoc commune, Pleurococcus sp., Scenedesmus vacuolatus, Stichococcus bacillaris, Stigeoclonium tenue, Trentepohlia aurea, Trentepohlia odorata.

 

DANE TECHNICZNE
 
Gęstość (20°C) Ok. 1,00 g/cm3
Zapach Łagodny.
Współczynnik załamania światła (20°C) 1,3345 – 1,3360
pH 5,6 – 6,5
Rozpuszczalność Rozpuszczalny w wodzie oraz w większości niskocząsteczkowych alkoholi i glikoli.
Stabilność Stabilny w środowisku o pH 4-10 oraz w temperaturze do 60°C (dane są zależne od czasu oraz rodzaju systemu).
Zużycie Produkt wykazuje działanie biobójcze wobec glonów i grzybów pleśniowych po zastosowaniu w ilości co najmniej 150 g/m2.
Ilość produktu w opakowaniu 5 kg.
Postać produktu Płyn gotowy do użycia.
Rodzaj użytkowników 
INSTRUKCJA MALOWANIA
 
Przygotowanie powierzchni Powierzchnię zanieczyszczoną mikroorganizmami trzeba umyć mocnym strumieniem wody tak, aby usunąć luźno związane zanieczyszczenia, pozostawić do wyschnięcia.
Metody aplikacji Szczotka, pędzel, wałek lub natrysk
Rozcieńczanie Nie należy preparatu rozcieńczać przed użyciem.
Aplikacja Nanieść produkt obficie na zanieczyszczoną powierzchnię aż do całkowitego jej zwilżenia na co najmniej 6–12 godzin. Następnie, pozostałe resztki zanieczyszczeń usuwa się gruntownie metodą mechaniczną (np. przy pomocy wody pod wysokim ciśnieniem). W razie potrzeby po całkowitym wyschnięciu powierzchni zaleca się powtórne zastosowanie produktu.
Po aplikacji Dalsze prace (np. malowanie, tynkowanie) można przeprowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni po ostatniej aplikacji produktu biobójczego.
Czyszczenie narzędzi Narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po zakończeniu prac malarskich.

Udostępnij ten wpis